Sista anmälan

Anmäl dig så fort du kan! Tilldelningen av funktionärsuppdrag sker löpande – ju tidigare du anmäler dig desto större är chansen att vi kan tillgodose dina önskemål kring vad du vill göra.

Sätt att delta

Funktionär
Som funktionär är du med och skapar Jamboree17. Du är på plats i Rinkaby som minst från 2 till 14 augusti. Pris: 1 595 kronor.
Funktionär i för- och efterläger
Som funktionär i för- och efterläger är du med och bygger och river själva lägerplatsen. Genom att arbeta i för- och efterläger får du rabatt på din funktionärs- eller deltagaravgift – 100 kronor per dag i förläger, 150 per dag i efterläger, upp till 1 600 kronor. Läs mer här
Barn till funktionär, 0-10 år
Som funktionär kan du ta med ditt barn. För barn under 10 år betalar ni 995 kronor. Blöjfria barn erbjuds barnomsorg, Lägis.
Barn till funktionär, 10-18 år
Äldre barn till funktionärer, mellan 10 och 18 år gamla, kan delta i en funktionärspatrull. De får under ledning av en scoutledare hjälpa till att utföra enklare funktionärsuppdrag. Pris: 1 595 kronor. Gäller endast barn till funktionärer på Jamboree17!

Sammanfattning av villkor för anmälan och avanmälan för funktionärer

De fullständiga anmälningsvillkoren finns här.

Avanmälan

Du kan avanmäla dig utan kostnad innan 31/3.

Du kan kan avanmäla dig utan angivande av skäl till och med 30/4. Avgiften återbetalas då, med ett avdrag för en administrativ avgift om 500 kronor.

Efter 30/4 kan avanmälan endast ske på grund av sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, eller på grund av andra synnerliga skäl som godkänns av jamboreeledningen.

Efter 30/4 kan du inte avanmäla dig utan ovanstående skäl, däremot kan du anmäla en ersättare som tar din plats. Ett sådant byte kostar 500 kronor.

Villkor

I den här kolumnen finner du en sammanfattning av de villkor som gäller för deltagande, anmälan, och avanmälan. De exakta villkoren finns att ladda ner:

Du finner också vår policy för personuppgiftshantering.

Personuppgiftsbehandling för Jamboree17

Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) och din scoutkår behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla dig till Jamboree17. Vi vill behandla personuppgifter om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk jamboreeupplevelse för dig och alla andra deltagare. Jamboreeorganisationen består av anställda och ideellt engagerade i Scouterna, som har uppdrag som rör Jamboree17. De i jamboreeorganisationen som tar del av dina anmälningsuppgifter får utbildning och instruktioner kring hur de ska hanteras enligt nedan.

Om du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i samband med det har godkänt att vi behandlar vissa personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din anmälan till Jamboree17.

De uppgifter om dig som behövs för att Scouterna ska kunna genomföra Jamboree17 kommer att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna. Scouterna hanterar uppgifterna enligt beskrivningen nedan. De uppgifter som delas med Scouterna är:

Namn och personnummer:
Används för att identifiera vilka som deltagit i Jamboree17. Vi sparar dessa uppgifter i tio år. Dessa uppgifter kan komma att delas med vårt försäkringsbolag Svedea (https://www.svedea.se, organisationsnummer 556786-1678).
Telefonnummer, postadress, och epostadress:
De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter Jamboree17. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter Jamboree17.
Matpreferenser och allergier:
Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat. Informationen delas endast med de i jamboreeorganisationen som arbetar med matplanering och mathantering, och hanteras så ofta som möjligt i anonymiserad form. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree17.
Medicinsk information:
Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att ha möjlighet att anpassa din jamboreeupplevelse så att den blir trygg, säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför jamboreeorganisationen, och endast de individer som har direkt behov av informationen för att planera eller utföra uppgifter som behövs för att göra din jamboreeupplevelse så bra som möjligt kommer att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter Jamboree17.
Övrig tillgänglighetsinformation:
Om du väljer att ge oss uppgifter i rutan ”övrig illgänglighetsinformation” i samband med anmälan, kommer vi att spara dem i pp till ett år. Uppgifterna används av jamboreeorganisationen för att anpassa din amboreeupplevelse utifrån dina behov.

För att anmäla dig och delta i Jamboree17 behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har enligt personuppgiftslagen rätt till att gratis en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi rättar uppgifter vi behandlar om dig.

För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat:

Scouterna
Box 42034
126 12 Stockholm
Mail: jamboree17@scouterna.se. Telefon: 08-568 432 00.