TILLGÄNGLIGHET PÅ JAMBOREE17

Välkommen till Scouternas stora läger – Jamboree17!

Vår målsättning är att alla barn och unga som vill delta på Jamboree17 ska ha möjlighet att göra det och att alla deltagare ska få en jamboreeupplevelse utifrån sina egna förutsättningar. Vår grundtanke är att både jamboreeplatsen, maten, och alla aktiviteter ska vara tillgängliga för alla. I de fall där en deltagare behöver stöd eller anpassning av jamboreen för att kunna delta fullt ut, ska det stödet ges efter bästa förmåga.

På den här sidan beskriver vi hur Jamboree17 kommer att fungera i praktiken ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om du saknar någon information, maila oss på jamboree17@scouterna.se eller ring 08-568 432 00.

Om du tror att du, ditt barn, eller någon i din scoutkår behöver något för att kunna delta fullt ut i Jamboree17 som vi inte tänkt på eller tagit upp här – kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till en lösning.

För dig med nedsatt rörelseförmåga

Jamboree17 arrangeras på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Underlaget är i huvudsak gräs på sandjord. På området finns ett antal underhållna grusvägar, men majoriteten av vägarna på Jamboree17 är upptrampade på gräsfältet. Att köra permobil brukar fungera bra kortare sträckor, detsamma gäller rullstol.

För längre transporter inom jamboreeområdet erbjuder vi biltransport för de som behöver det. För att vi ska kunna förbereda dem behöver vi veta vilka behov av sådana transporter våra deltagare har. Ange därför i anmälan vilka transportbehov som finns, eller kontakta oss i samband med anmälan.

Boende

Deltagare på Jamboree17 bor i tält med sin grupp eller scoutkår. Det finns en husvagnscamping, i första hand för funktionärer som tillbringar lång tid på jamboreen. Om du, ditt barn, eller någon i din scoutkår inte kan bo i tält, kontakta oss innan anmälan så kommer vi fram till en lösning.

ELEKTRICITET TILL EXEMPELVIS RULLSTOL

Behöver du, ditt barn, eller någon i din scoutkår elektricitet i byn för att kunna ta sig fram på jamboreeområdet? Kryssa i behöver elektricitet för medicinsk utrustning i anmälningssystemet, och specificera så noggrant det går vilka behov som finns.

PROGRAMAKTIVITETER

Flera av Scouternas målspår (områden vi önskar att scouterna utvecklas inom) handlar på olika sätt om fysiska och motoriska utmaningar. För att alla deltagare ska få chansen att utvecklas kommer det att finnas programaktiviteter som ställer olika höga krav på fysisk förmåga. Alla programpass utformas för att utföras i grupp, och alla programfunktionärer instrueras i hur de ser till att en grupp får utmaningar som passar dem.
Alla patruller (små grupper av deltagare) ska åtföljas av en ledare från den scoutkår eller grupp de deltar med på Jamboree17. Den ledaren ansvarar för att i samarbete med jamboreens programfunktionärer se till att patrullen gör val som ger goda möjligheter för alla patrullmedlemmar att utvecklas.

För dig med extra behov av lugn och avskildhet

Att delta i en jamboree kan vara en intensiv upplevelse. De flesta deltagare kommer någon gång under veckan att uppleva ett behov av lugn och avskildhet. I första hand bör behovet tillgodoses av deltagarens scoutkår eller grupp, i den by deltagaren bor i. Gruppen kan till exempel packa med och sätta upp ett extra tält för reflektion och avskildhet.
I flera programaktiviteter där vi bedömer att det kommer att behövas extra möjigheter för reflektion kommer det att finnas utpekade platser med möjlighet till avskildhet. Det kommer också att finnas en eller flera platser för bön och andlighet, både enskild och i grupp, på jamboreeområdet.

ANPASSNING FÖR EXTRA LUGN ELLER AVSKILDHET

På Jamboree17 bor deltagarna i byar med sin scoutkår eller grupp. Byindelning och placering på jamboreeområdet sker i förväg. Olika byar kommer att ha olika förutsättningar för lugn och ro, dagtid och nattetid. Självklart kommer det att finnas förutsättningar för att sova på natten i alla byar, men beroende på närhet till exempelvis toaletter och vägar med biltransporter kommer ljudnivån att variera.

Om du, ditt barn, eller någon i din scoutkår/grupp har specifika behov vad gäller byplacering (till exempel extra behov av tystnad) – kontakta oss i samband med er anmälan så kommer vi fram till en bra lösning.

MEDICIN OCH SJUKVÅRD

På Jamboree17 kommer det att finnas sjukvårdsutbildade funktionärer. Enklare sjukdomar och skador kan hanteras direkt på jamboreeområdet. För sjukdomar och skador som inte kan hanteras lokalt finns ett samarbete med Centralsjukhuset i Kristianstad.

Uppgifter om sjukdomar och vårdbehov hanteras i enlighet med patientdatalagen av utvalda funktionärer med utbildning i journalhantering.

KYLFÖRVARING AV MEDICIN

Behöver du, ditt barn, eller någon i din scoutkår/grupp hjälp med kylförvaring av medicin? Kryssa i kylförvaring av medicin i anmälningssystemet, och ange vilken typ av behov som finns.

ELEKTRICITET FÖR MEDICINSK UTRUSTNING

Om du, ditt barn, eller någon i din scoutkår/grupp har behov av elektricitet för att ladda eller driva medicinsk utrustning, kryssa i rutan ”elektricitet för medicinsk utrustning” i anmälningssystemet och specificera så noggrant det går när, var, och vilken typ av anslutning som behövs.

PLANERAD SJUKVÅRD

Vet du i förväg att du, ditt barn, eller någon i din scoutkår har behov av sjukvård för att kunna delta i Jamboree17? Skriv till jamboree17@scouterna.se i samband med anmälan. Skriv sjukvård i ämnesraden och ange kontaktuppgifter, så kontaktar en ansvarig från sjukvårdsavdelningen er så snart de kan.

Uppgifter om sjukdomar och vårdbehov hanteras i enlighet med patientdatalagen av utvalda funktionärer med utbildning i journalhantering.

MAT

Vi strävar efter att alla ska få mat som de kan äta som är näringsriktig och god. De alternativ till standardmenyn vi erbjuder, utöver anpassning av medicinska skäl, är:

  • Vegansk kost
  • Lakto-ovovegetarisk kost
  • Kosher
  • Halal

Har du, ditt barn, eller någon i din scoutkår/grupp behov av anpassning av sin kost av medicinska eller andra skäl, anger ni det i anmälningssystemet. Om ni vill ha kontakt med någon för att diskutera kosthållningen på Jamboree17, börja med att maila till jamboree17@scouterna.se.