Jamboreebrev

Inför jamboreen skickar vi ut fyra jamboreebrev som förbereder och peppar alla deltagare och funktionärer.

Jamboreebrev 1

Varmt välkommen till Jamboree17 – äventyr och kompisar på riktigt!

Umoja är en del av vår värld, men samtidigt något helt annat. Det är platsen där vi ges möjligheten att vara den bästa versionen av oss själva. För när vi kliver in i Umoja lämnar vi våra rädslor, begränsningar och fördomar utanför. Tillsammans skapar vi ett sammanhang där massor av unga människor möts för att utbyta tankar, lösa utmaningar och ge varandra styrka, så att alla som varit i Umoja tar med sig vetskapen om att en bättre värld är möjlig. Med bättre självkänsla, en ny öppenhet och större möjlighet att förbättra världen omkring oss får känslan av Umoja fäste och sprids långt efter att vi kommit hem. Välkomna!

Sommaren 2017 samlas unga och vuxna i alla åldrar, för att under en intensiv vecka bygga upp en plats där vi kan dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Vi kommer för att utbyta tankar, lösa knepiga utmaningar, både personliga och omvärldens, och för att tillsammans utveckla våra och andras värderingar. Sammanhanget är Jamboree17, och Umoja är den mentala plats där jamboreen äger rum.

Erbjudandet till dig som vuxen

Alla kommer kunna delta på Jamboree17 och känna att ens egna engagemangsbatteri har laddats och att en har lärt sig många nya saker! Ledare som följer med är med och gör allt vardagligt i byn, men får även utmana sig själva och lära sig något nytt. Bland annat kommer Scouternas Ledarskapsö byggas upp. Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Se möjligheten att få gå en scoutledarutbildning och ge dig själv tid och utrymme att utvecklas och lära dig nya saker.

Program för roverscouter och vuxna (18 år och uppåt)

Varmt välkommen till hubben för roverscouter och vuxna!
I hubben kommer du kunna delta på aktiviteter, gå påscout- och ledarutbildningar via Scouternas Folkhögskola eller bara ta en fika. Hubben är den givna mötesplatsen och återhämtningspunkten för dig som är över 18 år. Här kommer du utöver att se glädjen hos barn som lyckas med utmaningar och får uppleva nya äventyr även kunna ta del av ett bra utbud av avkoppling, utbildningar, workshops och intressanta föreläsningar.

Jamboreeområdet

Det kommer att finnas möjlighet för alla att ladda telefoner, plattor med mera. Laddningsmöjligheterna kommer dock att vara begränsade och placerade på centrala platser på lägerområdet. Det kommer att finnas wifi, men i begränsad omfattning.

Det kommer att finnas både vattentoaletter och bajamajor (kem-/slamtoalett) och kommer att vara möjligt att duscha i begränsad utsträckning. Området kommer i stor utsträckning att vara tillgänglighetsanpassat för olika funktionsvariationer. Om man inte har skickat in sina tillgänglighetsbehov behöver det finnas med i anmälan senast sista april, men fyll gärna i den informationen så snart ni kan.

Det kommer enbart vara tillåtet att laga mat på gasolspis, men man kommer ha tillgång till ett begränsat utbud med ved för att kunna ha egen lägereld. Eldning får endast ske då kommunen inte utfärdat eldningsförbud.

Använder man gasolspis så kommer deras gasolmängd att vara begränsad på grund av tillståndsregler. Varje kår kommer som mest att kunna få hantera 60 L gasol inom sin by, det motsvarar 2 st PC10 (10 kg kompositflaskor) eller 2 st P11 (11 kg stålflaskor). Det kommer att finnas någon form av gasoldepå på lägerområdet där kårerna kommer att kunna byta ut sina tomma flaskor mot nya fulla till självkostnadspris.

Nya regler ger nya utmaningar. På Jamboree17 får vi inte använda slaskgropar, faktiskt så får inget använt vatten över huvud taget hällas ut i marken. Där du hämtar vatten ska du också lämna tillbaka slaskvatten/tvättvatten. Så den första utmaningen är att klura ut en fantastisk uppfinning som hjälper er kår att separera avfall från slaskvatten och sedan transportera det till återvinningen. Vi ser fram emot många kreativa lösningar!

Mat

Det kommer vara bestämda rätter varje dag, som hämtas ut färdigpackade och delas ut byvis. Det är alltså ungefär som att beställa en matkasse till familjen och hämta ut den i affären. När man hämtar maten så hämtar man också ut den specialmat som man har anmält och som behövs för till exempel lunchen eller middagen som ska tillagas. Vi har som mål att minst 39% av våra produkter är antingen kravmärkta, lokalproducerade, ekologiska, klimatsmarta eller rättvisemärkta.

Information om säkerhetsregler

Under Jamboree17 kommer vi ha en särskild funktion för säkerhet som heter Trygghet. Funktionen kommer att bidra till en trygg och inkluderande jamboreeupplevelse för samtliga deltagare och besökare under tiden Jamboree17 pågår. Syftet är även att genom lyssnande och stöttande ledarskap, närvaro och dialog, skapa en trygg känsla. Trygghetsfunktionen arbetar förebyggande, vid särskild händelse, och stöttande. Det är alla vuxnas ansvar, funktionärer och ledare, att skapa trygghet i sin grupp. Trygghetsfunktionen har samlad kompetens och mål att stötta ledare och funktionärer i detta trygghetsarbete.

Det görs genom:

 • en larmcentral som är lätt tillgänglig och väl känd funktion för att nå akut hjälp
 • att stödja deltagare med råd om egenvård
 • att ha beredskap för att genomföra mindre behandling av uppkomna skador och sjukdomar på lägerområdet
 • att ha beredskap för att rädda liv och understödja vitala funktioner i händelse av allvarlig skada eller sjukdom i väntan på ambulans
 • att arbeta förebyggande ur trygghetssynpunkt genom närvaro av värdar under tiden Jamboree17 pågår
 • att skapa ett brandsäkert Jamboree17 för deltagare och besökare
 • att ge deltagare under 18 år möjlighet att, i en trygg miljö, prata med en lyssnande och stödjande vuxen
 • samordning av resurser vid de stora eventen, gällande förflyttning till och från scen, samt publikhantering.
 • att ha samlad kompetens och kunskap kring Trygghetsrelaterade frågor

Som en del av Scouternas satsning på psykisk hälsa hos unga, och lägrets fokus på ökad självkänsla, kommer det att finnas Listening ears på jamboreeområdet. Hit kan scouterna komma när de behöver en extra vuxen att prata med, vi pratar om allt. Hit kan ledarna komma för att få stöd i sitt ledarskap. Vi finns i trygghetspunkten. Vi finns också i trygghetscentrat och fungerar som stöd till trygghetsfunktionen i frågor som rör trygga möten, psykologi och socialt arbete.

I enlighet med Scouternas policys är det ett krav att alla ledare har gått webbkursen Trygga Möten i samband med att man är ledare för barn och unga. Gå webbkursen här om du inte har ett gällande intyg!

Sjukvårdsavdelningen kommer att vara synliga på lägerområdet och bistå med egenvårdsråd samt enklare behandling vid uppkommen skada eller sjukdom.

Försäljning

Vi vill göra er upplevelse så bra det bara går, både under jamboreetiden och genom att förenkla ert för- och efterarbete. Därför kommer vi erbjuda alla kårer möjligheten att förbeställa viss materiel från oss, som ni sedan får levererat direkt till lägerplatsen! Det kommer finnas förbrukningsmaterial, saker som man ändå behöver köpa nytt inför läger, saker som är bökigt att få med i packningen eller saker som kanske ändå var dags för kåren att uppdatera. Genom att göra stora gemensamma inköp och transporter kan vi hålla nere priserna och spara på miljön. Och eftersom vi levererar det direkt till lägerplatsen så sparar ni både pengar, plats och energi! Bland annat kommer man kunna förbeställa sisalgarn, köksutrustning, fotogen, förvaringslådor och yxor.

Utbudet för beställning är under framtagning och kommer skickas ut till samtliga scoutkårer/grupper i god tid innan jamboreen, men vilket utbud vi ska ha beror helt på vilka produkter ni som deltar vill ha och behöver. Det kommer därför finnas möjlighet att vid beställningen ha önskemål kring det, men är det något ni redan nu vet skulle vara av intresse får ni gärna höra av er till oss, genom att kontakta Zandra Wennberg, så ska vi göra så gott vi kan för att ordna det! I senare utskick kommer det även finnas mer information om hur man går tillväga för att beställa och betala.

Både kontanter och betalkort kommer fungera som betalningsmedel under jamboreen. Av säkerhetsskäl föredras kortbetalningar.

Program för deltagare upp till 18 år

Välkommen till Upptäckarhubben (10-12 år)!
Jamboreen är strukturerad i tre olika hubbar, en för varje åldersgrupp. Upptäckarnas hubb är en plats i Umoja som är upptäckarnas helt egna. På eftermiddagen kan upptäckarna välja att göra några små utmaningar. Dessa är lite mindre, kluriga aktiviteter som upptäckaren inte behöver göra i sin patrull – den kan göras i vilken grupp som helst. Den tar oftast kortare tid att genomföra än en stor utmaning. Till den lilla utmaningen får man hämta material och instruktioner i hubben. När eftermiddagspasset är avklarat tar upptäckaren sig tillbaka till byn för en ordentlig middag. På kvällen kan upptäckaren göra fler små utmaningar, hänga i upptäckarcafét, gå till navet eller busa med nyfunna vänner.
Välkommen till Äventyrarhubben! (12-15 år)!
Äventyrarhubben är äventyrarnas alldeles egna plats med café, aktiviteter och massa kul! Här kan äventyrare hänga mellan de stora utmaningar, när det är dags för glasspaus eller när kompisarna har hand om matlagningen på byn. Hubben kommer vara fylld med äventyraraktiviteter som utomhusbio, spelhörna och bygga trebuchet. Det kommer också finnas en plats för de som gillar hantverk, quiz och backklättring. Hubben har såklart även öppet på kvällen, då kan äventyrarna hänga i caféet och spela spel, gå på disco eller göra en femkamp . I hubben kommer du kunna göra massa roliga, spännande och intressant saker och framförallt ha riktigt kul med dina gamla och nya kompisar!
Välkommen till Utmanarhubben (15-18 år!)!
Ett utmanardygn är lite mer flexibelt än för andra åldersgrupper.  Utmaningarna är inte lika tidsstyrda men det finns saker att sysselsätta sig mer än dygnet har timmar för den som vill. Till exempel  kanske du testar en av våra kreativa utmaningar på förmiddagen och ger sig i kast med en stor organisationstävling på eftermiddagen. Framåt kvällen kan du hänga i caféet och köra ett musikquiz innan det är dags att röja loss vid scenen med disco, danceoke eller något bra liveband till sent inpå natten.

Sök stipendier!

Tack vare generösa bidrag har Scouterna och Jamboree17 två stipendier som riktar sig mot unga ledare och deltagare. Läs mer här!

Jamboreeavgiften

Grupper/scoutkårer faktureras gemensamt för hela sin anmälan vid ett tillfälle. Det är gruppen som ansvarar för betalning gentemot Scouterna. För anmälningar som har kommit in innan 31 januari faktureras hela summan i början på februari med 30 dagars betalningstid. För efteranmälningar (senast 31 mars, högre deltagaravgift) faktureras hela summan i början av april med 30 dagars betalningstid. Avgiften för olika grupper ser ut som följer:

 • Deltagare och vuxna som är med hela veckan, 5-12 augusti, betalar 3 295 kronor (3 595 kronor efter 31 januari).
 • Deltagare och vuxna som är med halva veckan, 9-12 augusti, betalar 2 295 kronor (2 495 kronor efter 31 januari).
 • Deltagare som är med en dag betalar 395 kronor
 • Dagsbesökare betalar 50 kronorper parkerad bild
 • Medföljande barn kostar 995 kronor och för de barn som är blöjfria och under 10 år ingår lägis. Notera att medföjande barn (ej spädbarn) under 10 år som deltar i det ordinarie dagsprogrammet betalar full deltagaravgift. Spädbarn betalar ingen avgift, men behöver vara registrerad av säkerhetsskäl.

Jamboree17-prylar

Få lägerstämning redan nu! På http://www.scoutshop.se/jamboree-17 hittar du flera Jamboree17-artiklar. Drick din choklad ur en snygg mugg, kyl ner dig med en fläkt eller varför inte liva upp diskningen med en disktrasa med Jamboree17-tryck?

Jamboreebrev 2

Välkommen till Jamboree17!

Planeringen inför sommarens häftigaste upplevelse är i full gång och Jamboree17 närmar sig med stormsteg. Vi ser så mycket fram emot våra härliga jamboreedagar i augusti! I detta brev hoppas vi kunna ge er användbar information och lite koll på vad vi har på gång inför jamboreen. Se till att sprida den här informationen vidare till de från din scoutkår/grupp som ska åka med på Jamboree17. Kom ihåg att ange mailadress och telefonnummer till alla deltagare, så missar inte de information. Har du frågor kan du alltid maila jamboree17@scouterna.se.

Vad händer på jamboreen?

På Jamboree17 har alla åldersgrupper sin egen hubb, fylld av aktiviteter, utmaningar och kompisar. I upptäckarhubben kommer du att få spela live-Minecraft, upptäcka övernaturliga väsen och prova på nya sätt att kommunicera med dina kompisar. Eller så träffar du helt nya scoutvänner i upptäckarcafét och fortsätter umgås hela kvällen bland hinderbanor, studsmattor, och sällskapsspel. Som äventyrare får du ta dig an större utmaningar tillsammans med nya och gamla vänner – till exempel delta i jamboreens katapultbyggartävling, delta i ett umoja-lajv, eller bara hänga i äventyrarcaféet. På kvällarna blir det filmvisning, disco och kanske spelkväll. Utmanarhubben ger stor frihet att själv bestämma över sin jamboreevecka. Kanske vill du delta i stora utmaningar varje dag som i stora organisationstävlingar, rollspel och kreativa utmaningar som en fototävling, eller så vill du hänga i regnbågscaféet och lyssna på intressanta föredrag. På kvällar och nätter håller utmanars cenen igång med livespelningar, filmvisning, och danceoke. http://designtrasan.se

Buss mellan Kristianstad centralstation och Rinkabyfältet

Jamboreens egna transferbussar kommer gå mellan Kristianstad centralstation och Rinkabyfältet på ankomst- och avresedagen (den 5 och 12 augusti). Bussarna är avgiftsfria. Mer information kring bussarna kommer under våren på vår hemsida, jamboree.se.

Matutdelning

Varje deltagande scoutkår/grupp kommer två gånger om dagen (innan frukost och innan middag) att hämta ut matkassar från någon av våra matutlämningspunkter. Kom ihåg att dubbelkolla så ni får med er all den mat ni behöver och även att specialkosten stämmer. Det finns också en disk där ni kan kvittera ut specialkost och lagervaror som mjölk och bröd. Har ni fått för lite mat kommer ni att kunna hämta mer.

Slaskvatten

Slaskvatten får bara slängas genom avloppssystemet och inte i slaskgropar. Stationerna där man kan göra sig av med slaskvatten är anpassade för alla att hälla ut vatten, vi rekommenderar att ni bär dit avfallet i mindre kärl. På samma station kan man slänga matavfall och brännbart – vi sorterar såklart! Varje station ligger i närheten av er by och man kan behöva lyfta kärlen med slaskvatten max 60 centimeter.

Eldning och matlagning

Man får myselda (exempelvis lägereld), och för sådan eldning tillhandahåller vi bakved. Man får också laga mat över eld, men för sådan eldning tar man själv med sig ved. Om eller när det blir eldningsförbud utlyst av Kristianstad kommun kommer vi inte att få undantag, och då måste man kunna laga mat på gasol.

När sker byindelningen?

Vi kommer börja byindelningen sista helgen i april, därför är det bra om ni anmäler det så snart som möjligt. Har du särskilda önskemål vilken annan scoutkår/grupp ni vill bo med under jamboreen – se till att anmäla det i gruppanmälan eller maila det till jamboree17@scouterna.se (mailto:jamboree17@scouterna.se) senast 30 april. Vi hoppas ha en färdig byindelning att meddela under maj månad.

Möjlighet att betala med faktura i jamboreebutiken

I jamboreebutiken kommer det gå bra för scoutkåren/gruppen (ej en enskild individ) att betala via faktura. Vi kommer ha en del förbrukningsmateriel i butiken som man kanske kommer behöva under jamboreen och då vill vi erbjuda möjligheten för er att betala i efterhand, istället för att någon behöver ligga ute med utgifterna. Det som kommer behövas av er är att din scoutkår/grupp föranmäler att ni vill kunna handla på faktura. Längre fram kommer det komma ut en blankett som fylls i, med de uppgifter vi behöver. Någon eller några utvalda personer kommer ha tillstånd att handla på faktura, och blanketten behöver skrivas under av den som har teckningsrätt i er förening.

Gasolhantering

Vi har fått en riktigt bra deal med vår gasleverantör, vilket vi hoppas och tror kommer uppskattas av er. Scoutkårer/grupper kommer för en pant på 450 kronor plus en hyra för 50 kronor kunna hämta ut en gasflaska på plats, som ni sedan byter ut mot en full flaska för en kostnad av 18 kronor/kilo gasol när det behövs. När det sedan är dags att åka hem, lämnar ni in er flaska och får då tillbaka era 450 kronor, samt pengar för den gasol som är kvar i flaskan – det enda ni betalar är 50 kronor/flaska plus den gas ni faktiskt förbrukar. Betalningen kommer ske via faktura, och gasflaskorna kommer kunna förbokas, information om det kommer i ett senare utskick. Det kommer även gå att köpa de olika tillbehör man kan tänkas behöva, men flaskorna kommer passa alla system som finns på den svenska marknaden så har ni redan utrustning kommer den gå att använda. På detta sätt vill vi förenkla hanteringen, men också höja säkerheten genom att undvika transporter av gas genom Sverige ti ll och från jamboreen.

Ta tåget till jamboreen!

Alla som deltar på Jamboree17 får 15% rabatt på tågresor med SJ till Kristianstad. Boka din biljett med SJ här! (https://www.jamboree.se/sv/boka-resa/)

Glöm inte anmäla det här innan den 30 april

 • Om ni har önskemål vi ska ta med oss till byindelningen. Vi startar arbetet med indelningen den 29 april, så kom in med era önskemål så tidigt som möjligt.
 • Om ni bokat icke namngivna platser ska dessa namnges innan 30 april, se separat information som kommer inom kort.
 • Om ni vill dela by med en internationell scoutgrupp (läs information i rubriken under).
 • Ange en nödkontakt på hemmaplan.
 • Ange information om transport för deltagare och gods.
 • En uppskattning på antal besökare ni får till jamboreen.
 • Att ni läst och godkänt Scouternas policyer och hantering av personuppgifter. All denna information finns i anmälningssystemet under fliken Kår questions.

Dela by med en internationell scoutgrupp

Under Jamboree17 kommer scouter från 29 andra länder. Därför behöver vi hjälp med att dela in de grupperna med grupper från Sverige som har material för matlagning med mera. Ta chansen att göra jamboreen till en internationell upplevelse! Ange i formuläret nedan vilken typ av utrustning ni har möjlighet att låna ut, samt ifall ni är intresserade av att dela by eller inte. Vi önskar svar senast den 30 april. Gå till formuläret här. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfraM-OzVxUcKUdttJcHnJjffgGZPE_RyZqkd1w7W5pN2qS1Q/viewform?c=0&w=1

Om avanmälan

Om ni har deltagare som avanmäler sig, har ni fram till 30/4 på er att registrera det genom att kontakta oss. I början av maj återbetalas deras deltagaravgifter, minus 500 kronor/person enligt anmälningsvillkoren. Ni kan också byta ut deltagare utan extra kostnad fram till 30/4. Om ni avanmält deltagare och vill ha en återbetalning tidigare än 30/4, kontakta oss så löser vi det.

Kontantlöst är bekymmerslöst

På jamboreen kommer du kunna besöka vår jamboreebutik, vi kommer även ha många bistros, caféer och kiosker när du vill köpa något att äta/fika. Vi rekommenderar att du använder dig av betalkort eller Swish under jamboreen, det gör det enklare, smidigare och säkrare för dig och jamboreen. Du godkänner köpet med pinkod, vid mindre belopp slår du ingen kod alls. Med Swish kan du betala på alla köpställen på lägret, men också till en annan lägerdeltagare om ni köper något av varandra, till exempel ett märke (förutsatt att mottagaren också har Swish). Betalar du med bankkort eller Swish har du alltid koll på vad du handlat via din mobilbank. Som förälder behöver du inte skicka med alla pengar från början utan kan enkelt fylla på barnets bankkonto under jamboreen. Tappade kontanter innebär för det mesta att de är borta för alltid – ett tappat kort spärrar du och pengarna finns kvar. Kontanter är stöldbegärligt – tillfället kan göra tjuven. Köpställen som hanterar kontanter utsätter sig i större utsträckning för rån. Hör med din bank hur du kan ansöka om betalkort och Swish, samt hur gammal du måste vara.

Skicka post och kom på besök till jamboreen

Vill någon du känner skicka ett vykort till dig, eller kanske vill de komma och besöka oss? Kul! Vi kommer vara på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Kör man bil dit tar man sig ut på väg 118 mot Åhus och svänger av i samhället Rinkaby, koordinaterna är 55.9841758, 14.2730516,16. Det går även jamboreebussar direkt ut till fältet från Kristianstad. Postadressen till Jamboree17 är: Bynummer/Gruppnamn Jamboree Scoutläger 291 76 Rinkaby Läs mer om transporter av material till och från jamboreen här. (https://www.jamboree.se/sv/praktiskt/)

Hälsningar från Kristianstad

Så kul att vi får ha dig som gäst i Kristianstadsbygden! Från Kristianstads kommuns sida är vi stolta och glada över att scouter från när och fjärran åter igen vill komma till Rinkabyfältet. Vi är säkra på ni kommer att få en fantastiskt härlig jamboreeupplevelse. Och när du ändå är här hos oss hoppas vi också att du passar på att upptäcka det som vi har att erbjuda i denna delen av Skåne. Du hittar våra bästa tips på www.kristianstad.se/topplista. Följ oss också gärna på www.facebook.se/kollakristianstad. Vi ses!

Äventyrare: Pimp my hubb!

Jamboree17 gör vi tillsammans! Därför ska varje patrull skapa en flagga eller något liknande som vi sedan kan hänga upp i de olika hubbarna. Flaggan kan se ut precis hur som helst men den får gärna ha något som symboliserar det härliga gäng som har gjort den och får gärna ha något som är äventyrarnas färg, orange.

Äventyrare: Avatar

Under jamboreen kommer alla äventyrare vara med och bygga upp en stad i miniatyr, vår drömstad Umoja. För att befolka den staden så vill vi att alla äventyrare har med sig en Avatar. En figur som kan representera dig i vår miniatyrstad. Det kan vara en liten träfigur, bil, cykel eller båt. En träbil bör vara ca 10 centimeter lång och 4 centimeter bred för att passa in skalenligt. Måla och gör din avatar personlig. Avataren ska kunna källsorteras som brännbart. Väl framme kommer ni under veckan få vara med och bygga upp staden och sedan placera er avatar där. När allt är färdigbyggt kommer vi ha en miniatyrstad som befolkas av tusentals avatarer som representerar samtliga äventyrare på jamboreen.

Små samlingar

I centrum av lägerplatsen finns Navet. Här träffas man över åldersgränserna för att prova på olika aktiviteter. Det kommer finnas utmaningar och aktiviteter att göra i grupp, par och på egen hand. Det kommer finnas något för alla oberoende av vilken konstellation man känner från dag till dag. Samtidigt som det finns en hel del att upptäcka på jamboreen kan det även finns aktiviteter utanför själva lägerplatsen. En av dessa är stranden. Här badar man på eget ansvar ihop med en ledare eller för de äldre deltagarna med en badkompis. Det kommer även finnas möjlighet till viss utlåning av lite typiska strandaktiviteter om man inte känner för ett dopp i havet. Scouting är som allra bäst på jamboree!

Avslutande ord från jamboreecheferna

I början av augusti samlas över 11 000 personer, varav 1 400 deltagare som för första gången får prova på scouting och scouter från 29 länder för att uppleva äventyr och träffa nya kompisar – det kommer bli riktigt kul och ett glatt minne för livet! Vi längtar tills vi ses i augusti! Anna-Karin, Viktor och Liza, jamboreechefer