Stipendier

Till Jamboree17 är alla välkomna! Därför har Scouterna tillsammans med Jamboree17 två stipendier deltagare och unga ledare kan söka.

Stipendium för deltagare

Genom generösa bidrag har nu Scouterna och Jamboree17 möjlighet att bidra till deltagande på sommarens häftigaste läger. Scouterna har möjlighet att dela ut stipendium till deltagare som inte har ekonomisk möjlighet att delta. Stipendiet kan sökas av enskilda personer eller av kårer (deltagande grupper).

Vad omfattar stipendiet?

Stipendiet täcker deltagaravgiften.

Så söker man

  • Både deltagaren själv och den scoutkår eller grupp man åker man kan söka.
  • Scoutkårer/grupper kan maximalt tilldelas 5 stipendium per scoutkår/grupp.
  • Man söker bidraget för en namngiven individ. Man kan söka stipendiet fram till 30/4, detta datum är sista dagen att namnge deltagarna på Jamboree17. Observera att sista dag för anmälan är 31/3.
  • För att söka ett av Scouternas jamboreestipendier måste man fylla i ett onlineformulär. Ansökningsformuläret är ganska långt. Vi råder dig som ska söka att se till att du har all relevant information tillgänglig innan du börjar fylla i ansökan, och att du har gott om tid.

Alla som får ett av Scouternas jamboreestipendier ska efteråt lämna in en rapport om sin jamboreeupplevelse. Scouterna kan hjälpa till med rapportmallar och tips om vilken typ av berättelse som kan vara intressant, men den som får stipendiet måste vara beredd att skriva eller prata om sin upplevelse.

Ladda ner PDF med formulärfrågor

Klicka här för att komma till formuläret

Stipendium för unga ledare

Genom generösa bidrag har nu Scouterna och Jamboree17 möjlighet att bidra till unga scoutledares deltagande på sommarens häftigaste läger. Bidraget är på 1700 kr och ges till en (1) ledare under 26 år per scoutkår.

Följande villkor gäller:

• Scoutkåren ska vara anmäld till Jamboree17.
• Kårens deltagande är beroende av ledarens deltagande
• Den unga ledaren ska inte ha fyllt 26 år då lägret genomförs
• Det är scoutkåren som ansöker om stipendium från Scouterna

Stipendiet täcker 1700 kr av ledarens deltagaravgift, som annars skulle vara 3295 kr.

För att söka ett av Scouternas jamboreestipendier måste man fylla i detta formulär. Det är scoutkåren som är sökande och man söker bidraget för en namngiven individ, observera att varje ansökande scoutkår/grupp kommer erhålla stipendiet.

Scouternas stipendier för att stötta unga ledares medverkan på Jamboree17 ska stödja deltagande av unga ledare från alla delar av det svenska samhället. Vi vill se mångfald bland stipendiaterna, till exempel i form av könsidentitet, etnicitet/hudfärg, funktionalitet, trosuppfattning och sexuell läggning.

Alla som får ett av Scouternas jamboreestipendier ska efteråt lämna in en rapport om sin jamboreeupplevelse. Scouterna kan hjälpa till med rapportmallar och tips om vilken typ av berättelse som kan vara intressant, men den som får stipendiet måste vara beredd att skriva eller prata om sin upplevelse.

Varje scoutkår kan bara söka ett stipendium. Scoutkåren avgör vilken ung ledare man vill söka stipendiet för. Stipendiet erhålls genom att kårens faktura minskas med motsvarande belopp.

Klicka här för att komma till formuläret!

Sök fler fonder!

Förutom att Kalle Escher i Sjöscoutkåren Drakarna gett sina bästa tips hur man söker fonder har också jamboreen tagit fram en guide för dig som vill söka fler stipendier för att åka på Jamboree17. Använd texten som finns under fliken Kommunicera för att spetsa till texten lite extra! Lycka till!