Var kan jag hitta bidrag till avgiften?

Denna sammanställning är tänkt att vara ett stöd för dig som tänker åka med svenska kontingenten till världsscoutjamboreen 2019 och vill söka stipendier och bidrag från fonder för att finansiera dit deltagande.
Det finns många fonder och stipendier att söka och ibland kan det vara tidskrävande att fylla i ansökningarna. Denna guide är tänkt att underlätta arbetet för dig.

Vi uppdaterar guiden med jämna mellanrum när vi stöter på nya fonder eller stipendier som är relevanta. Tipsa oss gärna om ni saknar något.

Var ska jag leta?

Man kan hitta många fonder bara genom att söka på internet men det är bra att tänka på är att en hel del lokala stipendier och lite äldre fonder inte alltid är lättast att hitta på internet. En bra början kan vara att prata med din scoutkår om vad som finns lokalt och vad scouter som tidigare åkt på internationella läger sökt ifrån. De andra organisationer du tillhör kan också ha stipendium och bidrag för att just åka på internationella läger.

Rundresan kommer att gå av stapeln i USA och fokusera på att lära känna USA bortom tidningsrubriker och filmer. Fonder som premierar kulturellt utbyte och förståelse kan därför vara aktuella för dig att söka från.

Kommuner och församlingar brukar ha stipendier som riktar sig till ungdomar lokalt. Även Rotary och Lions har ofta stipendier och fonder för ungdomar. Leta upp den lokala organisationen via länkarna här och kontakta dem. Många lokala fonder och stipendier hittar man fortfarande under kungörelser och meddelande i dagstidningen.

Var ska jag INTE söka?

Svenska kontingenten kommer att söka vissa fonder centralt vilket innebär att du inte ska söka från dessa själv. Du kommer förmodligen att hitta dem via de olika länkar vi hänvisar till samt om du söker på internet. Exempel på dessa är Folke Bernadotte fonden, SIDAS bidrag för kommunikation om de globala målen, Gustav V minnesfond och Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond. Vi uppdaterar denna lista i takt med att vi söker från de olika fonderna.

Hur ska jag skriva min ansökan?

Alla fonder och stiftelser har olika önskemål vad gäller omfång och innehåll på ansökan. En del har färdiga formulär som du fyller i på internet, en del har pappersblanketter och en del vill ha en separat projektplan. Det som är viktigt är att koppla det du ska göra till ändamålet med stipendiet eller fonden. Ge exempel på saker du ska göra som ligger i linje med syftet. Tänk på att vissa ansökningar kan behöva skickas med post och räkna in den tiden så att ansökan hinner fram. Exempel på hur du kan tänka när du skriver din ansökan finns här. 

Exempel att inkludera i sin ansökningstext

Temat för världsscoutjamboreen är Unlock a new world och med det vill arrangörerna inspirera deltagarna till att skapa en bättre värld, att se sin roll och hur man kan påverka oavsett om man är liten eller stor. I ansökningarna förväntas ofta att du ska skriva något om på vilket sätt du kommer att utvecklas av att delta i arrangemanget och då kan detta vara en bra utgångspunkt. Här kan du läsa mer om temat.

Svenska kontingenten kommer att fokusera på Agenda 2030 som ett verktyg i detta och det kan vara bra att skriva lite om det i din ansökan. Läs mer om Agenda 2030 på www.globalamalen.se
Du kan till exempel skriva att du kommer att lära dig mer om de globala målen under resan och vad du kan göra för att bidra till att de uppfylls.

Vad behöver jag inkludera i ansökan?

Personliga uppgifter
Var tydlig med dessa och läs igenom en extra gång så kontaktuppgifter och kontonummer är rätt.

Budget
Oftast behöver du inkludera någon form av resebudget där du även anger om du sökt bidrag från andra fonder.

Referenser – Personliga
En del fonder vill ha referenser för att veta lite mer om dig och det du ansöker om. En referens är en person som känner dig, det kan till exempel vara en ledare, en arbetsgivare eller en lärare. Se till att dina personliga referenser vet om att du skrivit deras namn och kontaktuppgifter på ansökan, och berätta vad det handlar om.

Referenser – Organisationen
Om du behöver ange kontaktperson till svenska kontingenten skickar du en fråga till jamboree@scouterna.se. Detta behöver du göra så att vi kan säkerställa att vi vet vilka fonder som kan tänkas ringa vilken person och för det kan behövas olika personer på olika formulär. Var ute i god tid med din fråga. I vissa fall kan det passa bättre med din kårordförande eller ledare i kåren, tveka då inte att använda denna.

Arrangemangets innehåll
Just nu vet du faktiskt inte så mycket om vad vi kommer att göra under hela arrangemanget. Denna information kommer att komma löpande från oss efterhand som den blir spikad. Håll därför utkik med jämna mellanrum på vår facebooksida och vår hemsida samt världsscoutjamboreens egen hemsida.

Ansökning inskickad, vad händer sen?
Efter arrangemanget brukar stiftelser och fonder vilja få någon slags redogörelse för vad pengarna gick till. Se därför till att du för anteckningar och tar foton under och efter jamboreen så att du kan skriva en reseberättelse som du skickar in i tid.

Länktips

Scouterna-fonder
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas
NSF
Equmenia
KFUM