Logistik för jamboreen

Om ni vill skicka ert material i förväg

Materiel som ska skickas till Jamboree 2017 kan anlända till Rinkabyfältet från den 26:e juli och måste vara på plats senast den 2:a augusti.

Allt materiel som ska skickas packas på pallar med pallkragar (max 6 kragar högt) och behöver vara tydligt märkta med A4 (i plastficka eller laminerat så att det tål allt väder), på alla fyra sidor av ert materiel.

Godset ska vara märkt med följande information (på varsin rad):

  1. Bynummer
  2. Gruppnamn
  3. Kontaktperson
  4. Telefonnummer
  5. Antal pallar, totalt

Ert bynummer står i dokumentet med er deltagarlista. Pallarna kommer att förvaras utomhus, så de måste vara tåliga för väder och vind. Scouterna och jamboreen ansvarar inte för ert materiel, men tar emot det vid leverans. Anmäl ankomsttid för ert gods i er gruppsanmälan.

Väl på plats fraktar vi sedan ert materiel till er by med hjälp av en frontlastare därför är det viktigt att inte pallarna är mer än 6 stycken pallkragar höga.

Adressen till Jamboree17 är: 

Namn Namnsson
Bynummer/Gruppnamn
Jamboree Scoutläger
291 76 Rinkaby

Samma rutiner gäller för de grupper som deltar kortvecka; godset måste vara på plats senast den 2:a augusti.

 

För er som anländer med eget släp/transport:

Entrén till Jamboreen ligger i det södra, vänstra hörnet på fältet, och ni når det via Pansarvägen.

Klockan 12:00 den 4 augusti till klockan 08:00 den 5 augusti kan ni själva köra in med släp in på området för att lämna av materiel. Klockan 08.00 måste bilarna ha lämnat området på grund av säkerhetsrisken att ha bilar på området när deltagarna checkar in.

Vid ankomst efter klockan 08:00 den 5 augusti, drar vi ut släpen till byarna när det är möjligt. Släpen går ut i den ordning de kom in och vid en hög belastning (om många väljer det alternativet) kan det dröja framåt kvällen den 5:e eller under dagen den 6:e augusti.

Samma rutiner gäller för de grupper som deltar kortvecka; lämna över släpet till Logistik vid ankomst till jamboreen så drar vi in det på området så snart vi har möjlighet.

OBS! Den första måltid som jamboreen delar ut är middag den femte augusti, kommer man med materiel innan dess får man själv ordna med maten.

 

När får deltagarna komma in på jamboreen?

Transporter tas emot från klockan 05:00 den 5:e augusti och incheckning för deltagare öppnar klockan 07:30 samma dag och incheckningen stänger sedan klockan 22:00. Samma tider gäller för de som deltar kortvecka och då anländer till Jamboree 17 den 9:e augusti. Entrén till Jamboreen ligger nere i det södra, vänstra hörnet på fältet och ni tar Pansarvägen för att komma dit.

 

Incheckning

För att checka in er grupp på Jamboree 17 går ni till Navet (mitt på lägerplatsen) där Incheckningen och Deltagarservice delar tält. Det är samma rutin för kort- som långvecka.

Med sig vid incheckningen behöver ni ha 2 exemplar av boardingkortet/deltagarlistan med er och således kan gruppledaren checka in hela gruppen. På Deltagarlistan finns en streckkod som kommer läsas av. Efter gruppen har checkat in kommer ni få ert välkomstpaket.

Ni hittar ert bynummer på jamboreekartan. En utskriftsvänlig version hittar ni här.

Efter jamboreen

För er vill skicka hem ert materiel:
Lämna ert materiel packat på pallar med pallkragar i byn redo för att fraktas tydligt märkt med returadress/retursedel. Se till att det är väderskyddat. Gruppen själva ansvarar för att returtransport med transportföretaget är bokad och betalar också för den. Hämtning kan ske mellan den 14-16 augusti.

Märk er pall på alla fyra sidor med namnet på ert transportföretag på A4 – det underlättar vår sortering.
Tänk på att väderskydda godset, det kommer förvaras utomhus. Scouterna och Jamboree17 ansvarar inte för ert materiel, men ser till att det fraktas iväg.

För er som kom med eget släp/transport:
Efter klockan 14:00 den 12:e augusti kan ni köra in och hämta upp ert materiel i byn.

 

Transportera personer till och från jamboreen

Det är varje scoutkårs/grupps uppgift att själva transportera sig och sina deltagare till jamboreen. Åker man buss åker man direkt till Rinkabyfältet.

Det är viktigt att köra rätt väg när ni kommer med buss eller bil till Kristianstad. Rutterna är utlagda för att hantera rätt mängd trafik och inte skapa för mycket trafik per infartsled. Här finns en karta över de olika körvägarna in till jamboreen. Välkomna!

Kartorna i korta drag:
Deltagartransporter kör via Trolle Ljungbyvägen under in- och utryckning.
Funktionärer kör via avfart 41 och Fjälkinge.
Skånetrafikens bussar och besökare kör via Åhusvägen (118).

Öppna körvägskartan som PDF 

Vid hemresa med egen buss den 12:e augusti kommer busschauffören att bli tilldelad en bussficka för att plocka upp sina grupper. Vänta in kontakt med busschauffören som bekräftar var hen plockar upp er, innan ni lämnar er by. Eftersom det är många som vill lämna lägret, är vårt förslag att de som ska resa längst, prioriteras. För er som vill slippa den värsta rusningen föreslår vi att ni åker efter 12.00.

Kostnadsfri Jamboree-buss mellan Kristianstad och Rinkaby:
För de grupper som kommer med lokala kommunikationer, kommer det gå bussar under den 5 augusti (inryckningsdagen) och den 12 augusti (utryckningsdagen) mellan Kristianstad Centralstation och Rinkaby. Den bussen är kostnadsfri för alla som är anmälda till jamboreen. Ange i anmälan när ni ankommer/reser hem från lägret.

Under den 2, 5 och 9:e augusti kan man åka från Kristianstad Centralstation till lägret, om man anmält det in sin anmälan. Gäller både funktionärer och deltagande grupper.

Under den 12 och 14:e augusti kan man åka från Rinkaby till Kristianstad Centralstation, om man anmält det in sin anmälan. Gäller både funktionärer och deltagande grupper.

Skånetrafiken (EJ kostnadsfri buss):
Skånetrafiken har en hållplats på Rinkaby som trafikeras mellan den 6 och 11:e augusti, och för att resa med den bussen tillkommer en kostnad per passagerare. Sök på ”Jamboree Rinkaby” på Skånetrafikens webbplats.

 

Brandskydd på Jamboree17

För att tillsammans skapa ett säkert läger finns det vissa krav på er som kårer i form av brandmateriel som ni tar med er samt förhållningsregler som gäller under lägret.

Under lägret kommer det att finnas värdar som går runt på området och kontrollerar att alla har det bra. Om något händer under lägertiden ska ni ringa larmnumret som trycks på era armband eller kontakta en värd.

Mer information om brandskydd på jamboreen hittar du under Brandskyddsregler.

 

Ved och slanor på jamboreen

För allas säkerhet upprätthåller vi brandskyddsregler som gäller alla på jamboreen. Det går bra att ha en lägereld i sin by och det kommer finnas lite ved till hands, men ta gärna med så ni som vill ha lägerled är säkra att ni har.

Slanor är långa smala trästammar som man ofta använder för att bygga diverse möbler och portaler under en jamboree. Det kommer finnas cirka två slanor per deltagare för scoutkåren/gruppen att tillgå. Det går också bra att ha med sig egna slanor.

 

Köpa förbrukningsmaterial på jamboreen

Av säkerhetsskäl vill vi helst inte att man transporterar gas för matlagning på vägarna till jamboreen. Därför kommer man kunna köpa gas på jamboreen för cirka 20 kronor per kilo, vilket är under marknadspris.

 

Parkering

Deltagarparkering: Infart via Pansarvägen i Rinkaby, följ anvisningar och skyltar. Se även jamboreebrev om väg till Rinkaby via Trolle Ljungby. Från parkeringen är det en lite längre bit att gå till lägret. Här finns även parkering för släp. Parkeringstillstånd som är ni fyllt i gäller på parkeringen.

Ladda ner parkeringstillstånd för deltagare här >>

Funktionärsparkering: Infart via avfart Fjälkinge och vidare in via lägrets norra infart. Följ anvisningar och skyltar. Parkeringstillståndet gäller även om körtillstånd för färd på grusvägen från Norra infarten till Funktionärsparkeringen. På området gäller en max hastighet på 30 km/h. Parkeringstillstånd som är ni fyllt i gäller på parkeringen.

Ladda ner kör- och parkeringstillstånd, funktionärer (pdf) >>