Världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019

Den 24:e världsscoutjamboreen hålls den 22 juli till 2 aug 2019 på Summit Bechtel Family National Scout Reserve i West Virginia, USA. (Karta här!) Arrangörer är scoutorganisationerna i Kanada, Mexiko och USA på uppdrag av World Organization of the Scout Movement, WOSM. Lägerledningen bedömer att det kan komma 50.000 scouter från hela världen på världsscoutjamboreen.

Temat för världsscoutjamboreen 2019 är Unlock a New World.

Den svenska jamboreeupplevelsen arrangeras av en kontingentledning som fått sitt uppdrag från Scouterna. Kontingentledningen kallas också Contingent Management Team, CMT. CMT är indela i olika funktioner som har olika ansvar. Varje funktion har två ansvariga som har delat ledarskap. Kontingenten leds av två ordföranden. Kontingentledningen består av ungefär 50 personer. Alla i kontingentledningen jobbar ideellt med sina uppdrag.

Världsscoutjamboreen anordnas var fjärde år. Senast, år 2015, hölls den i Japan och dessförinnan, år 2011, var det Sverige som stod som värd. Läs mer på sidan om jamboreehistorik.

Den officiella webbplatsen för 24th World Scout Jamboree är https://www.2019wsj.org/ och framöver kommer även jamboreesidan på Wikipedia att fyllas på med mer information.

Varför ska Sverige åka dit?

Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Genom att möta människor från hela världen i en rolig och trygg miljö kan vi lära oss av andra och samtidigt påverka utifrån våra värderingar. I vårt uppdrag  lovar vi ”äventyr, spänning och gemenskap”  och det är vad en världsscoutjamboree också kan ge oss.

Vilka åker?

Om du är född mellan 22 Juli 2001 till  21 Juli 2005, så kan ansöka om att åka som deltagare. Då delas du in i en avdelning med 36 deltagare och fyra avdelningsledare. Avdelningarna reser, bor och deltar i programmet tillsammans.

Om du är äldre än 18 år kan du ansöka om att vara avdelningsledare. Då delas du in i ett team med tre andra avdelningsledare. Tillsammans ansvarar ni för er avdelnings hela jamboreeupplevelse, från förträffar och föräldrakontakter i Sverige, genom hela lägret och sen hem igen när lägret är slut.

Om du är äldre än 18 år kan du också ansöka om att vara International Service Team, IST, alltså funktionär på jamboreen. Då reser du på egen hand och får din uppgift tilldelad av lägerorganisationen. Exakt hur och när du ska komma till lägret kan bero på vilken arbetsuppgift du har fått. Alla svenska IST erbjuds att vara med i en IST-patrull för stöd och gemenskap innan och under lägret.

Vad innehåller en svensk Världsscout­­jamboree-upplevelse förutom själva jamboreevistelsen?

Förutom själva lägervistelsen så kommer man som deltagare kunna förlänga sin resa till världsscoutjamboreen genom en rundresa som görs innan världsscoutjamboreen börjar.

Som IST kan man välja att ingå i en IST-patrull där man tillsammans ordnar rundresa.

Det kommer också att finnas förträffar. Avdelningarnas förträffar arrangeras av avdelningsledarna, och förträffar för avdelningsledare och IST arrangeras av kontingentledningen. Dessa förträffar kommer ske under hösten 2018 och våren 2019.

Det är också brukligt att alla som åker med den svenska kontingenten får ett klädpaket som kan innehålla till exempel en scoutdräkt och annan praktisk utrustning för lägret.

Hur följer man jamboreen i sociala medier?

Följ kontingentens sida på Facebook: Svenska kontingenten – Världsscoutjamboree 2019 i Nordamerika.

Vi finns bland annat även på Snapchat, Instagram och Twitter.

Foto toppbild: Magnus Fröderberg