Kontingentledningen

Kontingentledningen är vi som planerar den svenska kontingentens resa till Nordamerika 2019.

Kontingentledningen kallas också Contingent Management Team, CMT.

Vi har delat in oss i olika funktioner och har olika roller. Varje funktion har två ansvariga som har delat ledarskap. Kontingenten leds av två ordföranden. Kontingentledningen kommer bestå av ungefär 40-50 personer.

Alla i kontingentledningen jobbar ideellt med sina uppdrag.

Organisation

  • Ordföranden, håller ihop planeringen, rapporterar till Scouternas styrelse (m.m.), 2 personer
  • Upplevelse, sätter ihop deltagare och ledare i avdelningar och planerar rundresa (m.m.), 18 personer
  • Kommunikation, skickar ut jamboreebrev, publicerar information på webbplatsen och i sociala medier (m.m.), 6 personer
  • Service, håller i budget, bokar resor och gör inköp (m.m.), 8 personer
  • Stöd, planerar i interna möten, håller ihop kontingentledningen (m.m.), 2 personer
  • Hälsopatrullen, stöttar kontingenten i hälsorelaterade frågor, ca 15 personer

Ordföranden


Magnus Nordlinder

Ragnhild Fahleryd

Upplevelse

Erik Sillén
Funktionsansvarig
Maria Fhanér
Funktionsansvarig

Avdelningssupport

Hedvig Tjerneld
Alexandra Röjder
Marcus Olsson
Göran Axelsson

Daniel Lund
Ida Hennerdal
Fredrik Sahlin

Rundresa

Diana Hallberg
Viktor Lindström
Patrik Hedljung
Jenny Insulander
Niklas Euström
Kristin Frilund
Hannah Stanton

IST-upplevelse

Fredrik Sahlström
Paul Hughes

Kommunikation

Marie-Louise Lövgren
Funktionsansvarig
Fredrik Berg
Funktionsansvarig
Osin Thelander
Caroline Bryngelson

Marcus Pålsson
Anders Frick

Service

Eva Ekenberg
Funktionsansvarig
Botte Holmström
Funktionsansvarig
Martin Viberg
Ekonomi
Monica Alsén
Ekonomi
Emil Mattsson
Ansökan
Anders Eriksson
Ansökan
Rikard Eliasson
Logistik
Jan Månsson
Logistik

Stöd

Anderz Hellgren
Funktionsansvarig
Susanna Bengtsson
Funktionsansvarig

Hälsopatrullen

Håkan Persson
Patrulledare
Christina Allansdotter
Patrulledare
Kristin Klinga
Patrik Mårtensson
Anna Elmerfeldt Wallinder
Katrin Ekstorm
Nora Henriksdotter
Pontus Hennerdal
Urban Thiria
David Olofsson

Foto toppbild: Max Sahlström