Kontingentledningen

Kontingentledningen är vi som planerar den svenska kontingentens resa till Nordamerika 2019.

Kontingentledningen kallas också Contingent Management Team, CMT.

Vi har delat in oss i olika funktioner och har olika ansvarsområden. Varje funktion har två ansvariga som har delat ledarskap. Kontingenten leds av två ordföranden. Kontingentledningen består av ungefär 50 personer.

Alla i kontingentledningen jobbar ideellt med sina uppdrag.

Organisation

  • Ordföranden, håller ihop planeringen, rapporterar till Scouternas styrelse (m.m.), 2 personer
  • Avdelningssupport, stöttar alla avdelningar och avdelningsledare. 8 personer
  • Rundresa, planerar rundresan för alla avdelningar. 8 personer
  • IST, ser till att IST får en bra upplevelse. 2 personer
  • Kommunikation, skickar ut nyhetsbrev, uppdaterar webbplatsen och sociala medier (m.m.). 7 personer
  • Service, håller i budget, bokar resor och gör inköp (m.m.), 8 personer
  • Stöd, planerar i interna möten, håller ihop kontingentledningen (m.m.), 3 personer
  • Hälsofunktionen, stöttar kontingenten i hälsorelaterade frågor, 13 personer

Ordföranden


Magnus Nordlinder

Ragnhild Fahleryd

Avdelningssupport

Daniel Lund
Funktionsansvarig
Ida Hennerdal
Funktionsansvarig
Marcus Olsson
Göran Axelsson

Hedvig Tjerneld
Alexandra Röjder
Fredrik Sahlin
Katarina Månsson

Rundresa

Hannah Stanton
Funktionsansvarig
Patrik Hedljung
Funktionsansvarig
Viktor Lindström
Diana Hallberg
Jenny Insulander
Oscar Sundås
Erik Sillén
Katarina Hedberg

IST

Sara Sandberg
Funktionsansvarig

Elin Orvik
Funktionsansvarig

Paul Hughes
Funktionsansvarig

Kommunikation

Björn Dietmann
Funktionsansvarig
Fredrik Berg
Funktionsansvarig
Osin Thelander
Caroline Bryngelson

Marcus Pålsson
Anders Frick
Marie-Louise Lövgren

Service

Eva Ekenberg
Funktionsansvarig
Botte Holmström
Funktionsansvarig
Martin Viberg
Ekonomi
Monica Alsén
Ekonomi
Emil Mattsson
Ansökan
Anders Eriksson
Ansökan
Rikard Eliasson
Logistik
Jan Månsson
Logistik

Stöd

Anderz Hellgren
Funktionsansvarig
Henrik Andersson
Funktionsansvarig

Maria Fhanér

Hälsofunktionen

Håkan Persson
Funktionsansvarig
Christina Allansdotter
Funktionsansvarig
Anna Lundqvist
Patrik Mårtensson
Anna Elmerfeldt Wallinder
Elisabet Ribeiro
Stina Alm
Pontus Hennerdal
Ing-Britt Lindblad
Jacob Skogsborg
Nora Henriksdotter
Urban Thiria
David Olofsson

Foto toppbild: Max Sahlström