Terminsprogram

Terminsprogrammen för våren 2017 handlar om hur en patrull, avdelning och scoutkår kan förbereda sig inför nästa sommars stora äventyr, Jamboree17! Här kan du ladda ner dem.

Klicka här för att ladda ner terminsprogram Upptäckare
Klicka här för att ladda ner terminsprogram Äventyrare
Klicka här för att ladda ner terminsprogram Utmanare
Klicka här för att ladda ner terminsprogram Rover

Åldersgrupper

De olika åldersgrupperna är olika, de har olika förmågor, önskningar och intressen. Det klarar mycket tillsammans – i sin grupp eller alla tillsammans.

Åldersgruppen Upptäckare är 10-12 år gamla. I den här åldern sker en utveckling mot större självständighet. Upptäckaren gillar att träffa nya kompisar och umgås i grupper – kända och trygga eller nya och spännande.

Åldersgruppen Äventyrare är 12-15 år gamla. I den här åldern är gruppen oerhört viktig och i gruppgemenskapen testar äventyrarna olika roller, möter olika utmaningar och övervinner svårigheter. De kan i mycket stor utsträckning föreställa sig abstrakta problem och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra.

Åldersgruppen Utmanare är 15-19 år gamla. För utmanaren har fokus i livet skiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas, och där fyller ålderstillhörigheten ofta en central roll.

Åldersgruppen Rover är 19-25 år gamla. Rovers har ofta många vägval att göra, vilka baserar sig mycket på den enskilda individens intressen. Många utmaningar under Jamboree17 kommer Rovers att ta sig an på eget initiativ.

Ledorden vi jobbar med

Öppenhet. Jamboreen skall genomsyras av öppenhet och nyfikna möten mellan människor, där åsikter och tankar utbyts. Den skall ge alla tillfället att inspirera och att inspireras och ger ökad förståelse för varandras likheter såväl som olikheter samt välkomnar mångfalden.

Det jobbar vi konkret med genom att:

  • Bidra till deltagarnas personliga utveckling och främja förmågan att vara öppen. Detta görs bland annat genom att aktivt arbeta med material från Free Being Me, ett nytt normkritiskt metodmaterial från WAGGGS.
  • Bygga upp Ledarskapsön på lägret och erbjuda smakprov av olika utbildningar samt olika inspirerande workshops.

Medskapande. Jamboree17 är ett läger som alla deltagare är med och skapar, alla kan påverka både sin egen och andras jamboreeupplevelse.

Det jobbar vi konkret med genom att:

  • Det lyssnande och stödjande ledarskapet, i alla programaktiviteter och i allt vi gör, innebär att vara lyhörd, att uppmärksamma varje individ, vara uppmuntrande och ge utrymme för deltagarna att forma sin verksamhet; det vill säga Medskapande.
  • Anordna öppna ytor och ge möjlighet för deltagare att själva skapa eller ta med aktiviteter. Dessa ytor kallas Open space-områden och här ska den som vill få stöd i att knyta an till lägrets röda trådar och anordna aktiviteter från egna eller andras idéer.

Stärkt självkänsla. Jamboree17 skall bidra till alla deltagare får stärkt självkänsla men också verktyg för att kunna påverka sin omgivning.

Det jobbar vi konkret med genom att:

  • Inkludera material från exempelvis Free Being Me och Ledarskapsön för att erbjuda alla deltagare möjlighet att reflektera över, och utveckla, sitt eget ledarskap, sina värderingar och sin självbild.

Scouternas program

Det som är speciellt med scouternas program är att det inte bara består av vad vi gör (våra aktiviteter), utan också varför vi gör det (våra mål och syften) och hur vi gör det (scoutmetoden, vår pedagogik). Genom att tänka igenom varför och hur vi genomför en aktivitet i Scouterna ser vi till att scouterna utmanas på sin nivå och efter sina förutsättningar. Läs mer här!

Ledarskapsön

Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Vi har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter som behövs. Alla dessa bidrar till att stötta världens bästa ungdomsrörelse. Ledarskapsön ska vilja få dig att fortsätta lära dig nytt, dela med dig av dina kunskaper och vara en plats för motivation att fortsätta utvecklas som ledare i Scouterna. Läs mer här!