Jamboreebrev 1

JAMBOREEBREV 1

VARMT VÄLKOMMEN TILL JAMBOREE17 – ÄVENTYR OCH KOMPISAR PÅ RIKTIGT!

Umoja är en del av vår värld, men samtidigt något helt annat. Det är platsen där vi ges möjligheten att vara den bästa versionen av oss själva. För när vi kliver in i Umoja lämnar vi våra rädslor, begränsningar och fördomar utanför. Tillsammans skapar vi ett sammanhang där massor av unga människor möts för att utbyta tankar, lösa utmaningar och ge varandra styrka, så att alla som varit i Umoja tar med sig vetskapen om att en bättre värld är möjlig. Med bättre självkänsla, en ny öppenhet och större möjlighet att förbättra världen omkring oss får känslan av Umoja fäste och sprids långt efter att vi kommit hem. Välkomna!

Sommaren 2017 samlas unga och vuxna i alla åldrar, för att under en intensiv vecka bygga upp en plats där vi kan dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Vi kommer för att utbyta tankar, lösa knepiga utmaningar, både personliga och omvärldens, och för att tillsammans utveckla våra och andras värderingar. Sammanhanget är Jamboree17, och Umoja är den mentala plats där jamboreen äger rum.

ERBJUDANDET TILL DIG SOM VUXEN

Alla kommer kunna delta på Jamboree17 och känna att ens egna engagemangsbatteri har laddats och att en har lärt sig många nya saker! Ledare som följer med är med och gör allt vardagligt i byn, men får även utmana sig själva och lära sig något nytt. Bland annat kommer Scouternas Ledarskapsö byggas upp. Ledarskapsön är Scouternas utbildningssystem där vi möts för att lära oss mer och utmana oss själva. Se möjligheten att få gå en scoutledarutbildning och ge dig själv tid och utrymme att utvecklas och lära dig nya saker.

PROGRAM FÖR ROVERSCOUTER OCH VUXNA (18 ÅR OCH UPPÅT)

Varmt välkommen till hubben för roverscouter och vuxna!
I hubben kommer du kunna delta på aktiviteter, gå påscout- och ledarutbildningar via Scouternas Folkhögskola eller bara ta en fika. Hubben är den givna mötesplatsen och återhämtningspunkten för dig som är över 18 år. Här kommer du utöver att se glädjen hos barn som lyckas med utmaningar och får uppleva nya äventyr även kunna ta del av ett bra utbud av avkoppling, utbildningar, workshops och intressanta föreläsningar.

JAMBOREEOMRÅDET

Det kommer att finnas möjlighet för alla att ladda telefoner, plattor med mera. Laddningsmöjligheterna kommer dock att vara begränsade och placerade på centrala platser på lägerområdet. Det kommer att finnas wifi, men i begränsad omfattning.

Det kommer att finnas både vattentoaletter och bajamajor (kem-/slamtoalett) och kommer att vara möjligt att duscha i begränsad utsträckning. Området kommer i stor utsträckning att vara tillgänglighetsanpassat för olika funktionsvariationer. Om man inte har skickat in sina tillgänglighetsbehov behöver det finnas med i anmälan senast sista april, men fyll gärna i den informationen så snart ni kan.

Det kommer enbart vara tillåtet att laga mat på gasolspis, men man kommer ha tillgång till ett begränsat utbud med ved för att kunna ha egen lägereld. Eldning får endast ske då kommunen inte utfärdat eldningsförbud.

Använder man gasolspis så kommer deras gasolmängd att vara begränsad på grund av tillståndsregler. Varje kår kommer som mest att kunna få hantera 60 L gasol inom sin by, det motsvarar 2 st PC10 (10 kg kompositflaskor) eller 2 st P11 (11 kg stålflaskor). Det kommer att finnas någon form av gasoldepå på lägerområdet där kårerna kommer att kunna byta ut sina tomma flaskor mot nya fulla till självkostnadspris.

Nya regler ger nya utmaningar. På Jamboree17 får vi inte använda slaskgropar, faktiskt så får inget använt vatten över huvud taget hällas ut i marken. Där du hämtar vatten ska du också lämna tillbaka slaskvatten/tvättvatten. Så den första utmaningen är att klura ut en fantastisk uppfinning som hjälper er kår att separera avfall från slaskvatten och sedan transportera det till återvinningen. Vi ser fram emot många kreativa lösningar!

MAT

Det kommer vara bestämda rätter varje dag, som hämtas ut färdigpackade och delas ut byvis. Det är alltså ungefär som att beställa en matkasse till familjen och hämta ut den i affären. När man hämtar maten så hämtar man också ut den specialmat som man har anmält och som behövs för till exempel lunchen eller middagen som ska tillagas. Vi har som mål att minst 39% av våra produkter är antingen kravmärkta, lokalproducerade, ekologiska, klimatsmarta eller rättvisemärkta.

INFORMATION OM SÄKERHETSREGLER

Under Jamboree17 kommer vi ha en särskild funktion för säkerhet som heter Trygghet. Funktionen kommer att bidra till en trygg och inkluderande jamboreeupplevelse för samtliga deltagare och besökare under tiden Jamboree17 pågår. Syftet är även att genom lyssnande och stöttande ledarskap, närvaro och dialog, skapa en trygg känsla. Trygghetsfunktionen arbetar förebyggande, vid särskild händelse, och stöttande. Det är alla vuxnas ansvar, funktionärer och ledare, att skapa trygghet i sin grupp. Trygghetsfunktionen har samlad kompetens och mål att stötta ledare och funktionärer i detta trygghetsarbete.

Det görs genom:

 • en larmcentral som är lätt tillgänglig och väl känd funktion för att nå akut hjälp
 • att stödja deltagare med råd om egenvård
 • att ha beredskap för att genomföra mindre behandling av uppkomna skador och sjukdomar på lägerområdet
 • att ha beredskap för att rädda liv och understödja vitala funktioner i händelse av allvarlig skada eller sjukdom i väntan på ambulans
 • att arbeta förebyggande ur trygghetssynpunkt genom närvaro av värdar under tiden Jamboree17 pågår
 • att skapa ett brandsäkert Jamboree17 för deltagare och besökare
 • att ge deltagare under 18 år möjlighet att, i en trygg miljö, prata med en lyssnande och stödjande vuxen
 • samordning av resurser vid de stora eventen, gällande förflyttning till och från scen, samt publikhantering.
 • att ha samlad kompetens och kunskap kring Trygghetsrelaterade frågor

Som en del av Scouternas satsning på psykisk hälsa hos unga, och lägrets fokus på ökad självkänsla, kommer det att finnas Listening ears på jamboreeområdet. Hit kan scouterna komma när de behöver en extra vuxen att prata med, vi pratar om allt. Hit kan ledarna komma för att få stöd i sitt ledarskap. Vi finns i trygghetspunkten. Vi finns också i trygghetscentrat och fungerar som stöd till trygghetsfunktionen i frågor som rör trygga möten, psykologi och socialt arbete.

I enlighet med Scouternas policys är det ett krav att alla ledare har gått webbkursen Trygga Möten i samband med att man är ledare för barn och unga. Gå webbkursen här om du inte har ett gällande intyg!

Sjukvårdsavdelningen kommer att vara synliga på lägerområdet och bistå med egenvårdsråd samt enklare behandling vid uppkommen skada eller sjukdom.

FÖRSÄLJNING

Vi vill göra er upplevelse så bra det bara går, både under jamboreetiden och genom att förenkla ert för- och efterarbete. Därför kommer vi erbjuda alla kårer möjligheten att förbeställa viss materiel från oss, som ni sedan får levererat direkt till lägerplatsen! Det kommer finnas förbrukningsmaterial, saker som man ändå behöver köpa nytt inför läger, saker som är bökigt att få med i packningen eller saker som kanske ändå var dags för kåren att uppdatera. Genom att göra stora gemensamma inköp och transporter kan vi hålla nere priserna och spara på miljön. Och eftersom vi levererar det direkt till lägerplatsen så sparar ni både pengar, plats och energi! Bland annat kommer man kunna förbeställa sisalgarn, köksutrustning, fotogen, förvaringslådor och yxor.

Utbudet för beställning är under framtagning och kommer skickas ut till samtliga scoutkårer/grupper i god tid innan jamboreen, men vilket utbud vi ska ha beror helt på vilka produkter ni som deltar vill ha och behöver. Det kommer därför finnas möjlighet att vid beställningen ha önskemål kring det, men är det något ni redan nu vet skulle vara av intresse får ni gärna höra av er till oss, genom att kontakta Zandra Wennberg, så ska vi göra så gott vi kan för att ordna det! I senare utskick kommer det även finnas mer information om hur man går tillväga för att beställa och betala.

Både kontanter och betalkort kommer fungera som betalningsmedel under jamboreen. Av säkerhetsskäl föredras kortbetalningar.

PROGRAM FÖR DELTAGARE UPP TILL 18 ÅR

Välkommen till Upptäckarhubben (10-12 år)!
Jamboreen är strukturerad i tre olika hubbar, en för varje åldersgrupp. Upptäckarnas hubb är en plats i Umoja som är upptäckarnas helt egna. På eftermiddagen kan upptäckarna välja att göra några små utmaningar. Dessa är lite mindre, kluriga aktiviteter som upptäckaren inte behöver göra i sin patrull – den kan göras i vilken grupp som helst. Den tar oftast kortare tid att genomföra än en stor utmaning. Till den lilla utmaningen får man hämta material och instruktioner i hubben. När eftermiddagspasset är avklarat tar upptäckaren sig tillbaka till byn för en ordentlig middag. På kvällen kan upptäckaren göra fler små utmaningar, hänga i upptäckarcafét, gå till navet eller busa med nyfunna vänner.
Välkommen till Äventyrarhubben! (12-15 år)!
Äventyrarhubben är äventyrarnas alldeles egna plats med café, aktiviteter och massa kul! Här kan äventyrare hänga mellan de stora utmaningar, när det är dags för glasspaus eller när kompisarna har hand om matlagningen på byn. Hubben kommer vara fylld med äventyraraktiviteter som utomhusbio, spelhörna och bygga trebuchet. Det kommer också finnas en plats för de som gillar hantverk, quiz och backklättring. Hubben har såklart även öppet på kvällen, då kan äventyrarna hänga i caféet och spela spel, gå på disco eller göra en femkamp . I hubben kommer du kunna göra massa roliga, spännande och intressant saker och framförallt ha riktigt kul med dina gamla och nya kompisar!
Välkommen till Utmanarhubben (15-18 år!)!
Ett utmanardygn är lite mer flexibelt än för andra åldersgrupper.  Utmaningarna är inte lika tidsstyrda men det finns saker att sysselsätta sig mer än dygnet har timmar för den som vill. Till exempel  kanske du testar en av våra kreativa utmaningar på förmiddagen och ger sig i kast med en stor organisationstävling på eftermiddagen. Framåt kvällen kan du hänga i caféet och köra ett musikquiz innan det är dags att röja loss vid scenen med disco, danceoke eller något bra liveband till sent inpå natten.

SÖK STIPENDIER!

Tack vare generösa bidrag har Scouterna och Jamboree17 två stipendier som riktar sig mot unga ledare och deltagare. Läs mer här!

JAMBOREEAVGIFTEN

Grupper/scoutkårer faktureras gemensamt för hela sin anmälan vid ett tillfälle. Det är gruppen som ansvarar för betalning gentemot Scouterna. För anmälningar som har kommit in innan 31 januari faktureras hela summan i början på februari med 30 dagars betalningstid. För efteranmälningar (senast 31 mars, högre deltagaravgift) faktureras hela summan i början av april med 30 dagars betalningstid. Avgiften för olika grupper ser ut som följer:

 • Deltagare och vuxna som är med hela veckan, 5-12 augusti, betalar 3 295 kronor (3 595 kronor efter 31 januari).
 • Deltagare och vuxna som är med halva veckan, 9-12 augusti, betalar 2 295 kronor (2 495 kronor efter 31 januari).
 • Deltagare som är med en dag betalar 395 kronor
 • Dagsbesökare betalar 50 kronorper parkerad bild
 • Medföljande barn kostar 995 kronor och för de barn som är blöjfria och under 10 år ingår lägis. Notera att medföjande barn (ej spädbarn) under 10 år som deltar i det ordinarie dagsprogrammet betalar full deltagaravgift. Spädbarn betalar ingen avgift, men behöver vara registrerad av säkerhetsskäl.

JAMBOREE17-PRYLAR

Få lägerstämning redan nu! På http://www.scoutshop.se/jamboree-17 hittar du flera Jamboree17-artiklar. Drick din choklad ur en snygg mugg, kyl ner dig med en fläkt eller varför inte liva upp diskningen med en disktrasa med Jamboree17-tryck?