IST – International Service Team

För att en världsscoutjamboree ska fungera behövs det funktionärer, så kallade IST:are. Som IST är du en viktig del av den nordamerikanska jamboreeorganisationen under själva jamboreeperioden. Att åka som IST på världsscoutjamboreen innebär att du tar ett stort eget ansvar. Du kommer att kunna vara med i en svensk IST-patrull som planerar och reser tillsammans. På jamboreen kommer du ha en arbetsuppgift i någon del av jamboreeorganisationen.

Arbetsuppgifterna kan variera allt från att driva programaktiviteter eller laga mat till att sända lägerradio eller bemanna sjukvårdstältet. Du kommer inför avresan att kunna önska arbetsuppgift utifrån dina specialistkunskaper, men oavsett vilket jobb du får väl på plats kommer den internationella upplevelsen av att se en jamboree från insidan vara värt allt jobb och göra Jamboreen till ett minne för livet.

Vem kan vara IST?

Alla scouter som har fyllt 18 år när jamboreen börjar den 22 juli 2019 kan ansöka om att vara med.

Vad gör man som IST?

Att åka som funktionär på ett internationellt scoutläger är en otrolig upplevelse! Förutom att du också får ta del av roliga aktiviteter, se ett nytt land och träffa nya vänner så får du också vara med och se hur ett läger byggs upp och sköts bakom kulisserna.

Du kommer normalt att jobba sex till åtta timmar per dag. När du inte jobbar har du också möjlighet att ta del av en del gemensamma aktiviteter.

När du blivit antagen som IST kommer du få chansen att önska inom vilket område du vill jobba. Observera dock att det just är en önskning och vad du får för uppgifter beror på vad som behövs. Du kommer att träffa och jobba med scouter från hela världen.

Hur ser deltagandet ut för en svensk IST?

Hur du väljer att lägga upp din IST-upplevelse är upp till dig. Vi erbjuder några olika varianter för dig att delta. Om du har varit IST på världsscoutjamboree tidigare och tycker att du klarar dig själv finns det en variant där du kan göra det mesta på egen hand. Om du istället tycker att det är tryggare och roligare att förbereda och resa tillsammans med några andra svenska IST-are så finns den möjligheten också.

  1. En frivillig förträff
  2. En rundresa som du själv eller din patrull arrangerar
  3. Stöd under världsscoutjamboreen

Den frivilliga förträffen är tänkt för att lära känna varandra, förberedande information om att åka utomlands som scout och vad en värlsdscoutjamboree är och vad det innebär att vara IST.

Rundresa innebär att du som IST:are själv skapar din resa. Du står själv för biljetter och äventyr enligt eget tycke och smak. Du kan planera din rundresa på egen hand eller tillsammans med en patrull. Vi återkommer senare om fler detaljer kring möjlighet att få eventuellt stöd kring resebokning.

Stöd under världsscoutjamboreen innebär att vi kommer att finnas tillgängliga under jamboreen för stöd och hjälp. Det är och viktigt att tänka på att under världsscoutjamboreen ingår du i den nordamerikanska organisationen och ska i första hand vända dig till dem för hjälp och stöd,

Hur sker patrullindelningen?

Alla IST:are kommer att delas in i patruller utifrån tre kategorier som du väljer när du ansöker

  1. Resa med befintliga roverlag eller andra existerande kompiskonstellationer inom den svenska kontingenten
  2. Resa på egen hand men vi ser till att du har en patrull som kontaktyta
  3. Resa i en patrull tilldelad av kontingenten

Du ansöker och blir antagen

Ansök genom att klicka på den här länken, logga in i Scoutnet, och sen klicka på Registrera-knappen för ”IST/Funktionär”

Ansökan stänger när alla platser har fyllts, men allra senast den 15 november.

Avgift

IST: 16 000 kr (exkl. flygbiljett och rundresa)

Tidplan

  • Ansökan stänger när alla platserna har fyllts, men allra senast den 15 november.
  • Hösten/vintern 2018/2019 frivillig förträff för alla IST i Stockholm och Skåne
  • – juli 2019 du genomför din frivilliga rundresa med eller utan din patrull
  • Mitten av juli 2019 du börjar ditt IST-uppdrag på lägerområdet, exakt datum kommer du få senare

Mer inspiration kan hämtas här:

Foto toppbild: Patrik Hedljung