Vad gör man som funktionär?

Här ger vi exempel vi vad du som funktionär får göra på jamboreen!

Funktionärsupplevelsen är oslagbar!

Var med och skapa Jamboree17! Funktionärsupplevelsen är intensiv och väldigt kul. Som funktionär är du med lite före och lite efter jamboreen och är med och bygger samt river staden, den svenska medelstora staden, vi ska bo i under en veckas tid. Som funktionär får du skapa Jamboree17 och göra det precis så bra som Sveriges bästa sommarläger ska vara. Till Jamboree17 kan du även komma som korttidsfunktionär, det innebär att du är funktionär i minst 48 timmar. Anmäl dig som funktionär på jamboree.se/anmalan.

Var i en bistro eller kör programpass

På Jamboree17 kommer mycket hända samtidigt och vi kommer ständigt behöva bemanning runt om i vår stad. Du kan bland annat få köra programpass i Äventyrarhubben, servera mat i funktionärsmatsalen eller ingå i en städpatrull. Vad du får göra kommer grunda sig i att du har önskat och rankat vad du helst vill göra i din anmälan. Under fliken För- och efterläger får du läsa mer om vad som händer ifall du vill vara funktionär även innan och efter jamboreen. Varmt välkommen som funktionär på Jamboree17!