Deltagarstipendium Världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019

Genom generösa bidrag kommer Scouterna ha möjlighet att bidra till deltagande på World Scout Jamboree 2019. Scouterna har möjlighet att dela ut stipendium till ett begränsat antal deltagare som annars inte har ekonomisk möjlighet att delta. Det går att ansöka för sig själv eller för någon annan.

VAD OMFATTAR STIPENDIET?

Stipendiet riktar sig till scouter, 14-17 år, och täcker hela deltagaravgiften för att delta på världsscoutjamboreen med eller utan rundresa. Läs mer om de olika alternativen på www.jamboree.se/deltagare

VEM RIKTAR SIG STIPENDIET TILL?

Deltagarstipendierna riktar sig till scouter, 14-17 år, som inte annars skulle ha möjlighet att delta alls. För att få ett stipendium behöver du uppfylla alla krav, förutom betalning, som ställs på de svenska deltagarna. Läs mer på www.jamboree.se.

Utöver dessa krav kommer stipendier att i första hand ges till scouter som

  1. Kommer att växa som person genom sin jamboreeupplevelse
  2. Är entusiastisk inför att delta i jamboreeprogrammet och vill utnyttja så mycket som möjligt av de möjligheter som erbjuds på en världsscoutjamboree
  3. Visar ett engagemang för att bidra till utvecklingen av svensk scouting

Scouternas stipendier för att åka på världsscoutjamboreen 2019 ska stödja deltagande av scouter från alla delar av det svenska samhället och vi vill se en mångfald bland stipendiaterna.

HUR MÅNGA STIPENDIER KOMMER ATT DELAS UT?

Det kan vi idag inte svar på utan är beroende på hur insamlingsarbetet går. Om du eller någon du känner vill hjälpa till och bidra till fler deltagarstipendier, besök http://stodoss.scouterna.se/.

NÄR SKA MAN SENAST SÖKA?

Vi önskar att du söker så snabbt som möjligt men absolut senast den 31 maj 2018.

NÄR FÅR MAN BESKED OM MAN FÅR ETT DELTAGARSTIPENDIUM?

Vi kommer att lämna besked senast den 1 juli 2018.

MÅSTE MAN HA ANSÖKT OM DELTAGANDE INNAN MAN ANSÖKER OM STIPENDIUM?

Nej, det behöver du inte ha gjort men du måste ha ansökt om deltagande senast den 31 maj. Om du redan har ansökt, ange i så fall det i formuläret nedan. Ansökan hittar du här: www.jamobree.se/deltagare

SÅ SÖKER MAN

För att söka ett stipendium måste man fylla i det här onlineformuläret. Ansökningsformuläret är ganska långt. Vi råder dig som ska söka att se till att du har all relevant information tillgänglig innan du börjar fylla i ansökan, och att du har gott om tid.

Ställ frågor per mail till jamboree@scouterna.se eller ring Scouternas växel på 08-568 432 00.

Information om dig som fyller i ansökan (om annan än sökanden)

Information om den som behöver stipendiet

Frågor märkta med * är obligatoriska

Har du ansökt om deltagande i världsscoutjamboreen 2019?*
JaNej

Är stipendiet avgörande för att du ska kunna följa med på världsscoutjamboreen 2019?*
JaNej

Vilket nummer har världsscoutjamboreen i Nordamerika 2019?*
2223242526
(detta är den XXe världsscoutjamboree)

Kontaktuppgifter till ordföranden i din scoutkår

Kontaktuppgifter till ansvarig ledare på din scoutavdelning

Obligatoriska villkor

Alla som anmäler sig till Världsscoutjamboreen 2019 åtar sig att följa Scouternas policys (www.jamboree.se) Det är enkla regler baserade på scoutlagen om hur man uppträder mot varandra. Kommunikation och rapporter Alla som får ett av Scouternas jamboreestipendier ska lämna in en rapport om sin jamboreeupplevelse. Scouterna kan hjälpa till med rapportmallar och tips om vilken typ av berättelse som kan vara intressant, men den som får stipendiet måste vara beredd att skriva eller prata om sin upplevelse. Scouterna kommer att dela med oss av stipendiaternas berättelser. Vi vill gärna kunna publicera stipendiaters namn och bild tillsammans med berättelserna, med det är inte ett krav. Emellertid är det bra för oss att veta om du vill berätta för andra att du har fått ett stipendium, och om vi får publicera ditt namn, din bild, eller både och.

Om du får ett jamboreestipendium, vill du finnas med i Scouternas kommunikation:*
inte allsmed namnmed bildmed namn och bild

Efter att du har kommit hem från jamboreen, kan du då tänka dig att göra muntliga presentationer om din jamboreeupplevelse inom eller utanför Scouterna?*
janej

Jag har förstått vad det innebär att söka det här stipendiet, dess villkor och jag är insatt i vad Scouternas policies gäller och betyder för mig som deltagare*
janej

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras enligt nedanstående.*
ja

Scouterna (organisationsnummer 802006-2942) kommer i samband med denna ansökan att lagra de personuppgifter du har angett ovan. Dessa får utbildning och instruktioner kring hur personuppgifterna ska hanteras. Om du inte får ett stipendium kommer uppgifterna att raderas senast den 1 augusti 2018. I de fall du får ett stipendium kommer uppgifterna att sparas i upp till ett år efter genomfört arrangemang. För att ansöka om stipendieum behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, detta om du begär det skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi rättar uppgifter vi behandlar om dig. För frågor kring dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på jamboree@scouterna, 08-56843200 eller Scouterna, BOX 420 34, 126 12 Stockholm.