Information om anmälan

Hela deltagaradministrationen kring anmälan utgår från den scoutkår eller grupp du åker med, här får du information om vad som gäller.

Anmälan

Anmälan som deltagare eller vuxen ledare görs till scoutkåren eller den grupp du åker med. Det är scoutkåren/gruppen och inte du deltagare/ledare som anmäler olika sorters allergier, matpreferenser och övriga behov till oss.

Avanmälan

Avanmälan administreras också av scoutkåren/gruppen. Det finns mer information under fliken För scoutkår/grupp kring datum och kostnader som jamboreen förhåller sig till. Kolla alltid av med scoutkåren/gruppen vilka deras villkor är.

Betalning

Scoutkåren/gruppen får en klumpfaktura som scoutkåren/gruppen själva ansvarar för att betala till Scouterna. Det är sedan upp till scoutkåren/gruppen att bestämma hur de gör med inbetalning från individuella deltagare/ledare.