Gruppanmälan till Jamboree17 är nu stängd.

Grupper kan uppdatera information om sitt deltagande och om deltagarnas behov till och med 30 april.

Har du frågor eller behöver du hjälp med något kring er anmälan? Maila oss på jamboree17@scouterna.se eller ring Scouternas växel 08-568 432 00 och välj tonval 9.

Registrera anmälan

 • Du kan läsa mer om anmälnings- och deltagandevillkor, deltagaravgifter, med mera här.
 • De formella anmälningsvillkoren finns här.
 • Om något krånglar med anmälan, börja med att läsa nedan och här.
  Innan du anmäler dig, läs igenom instruktionerna nedan.

Du anmäler dig själv eller din grupp till Jamboree17 med hjälp av formuläret nedan eller genom att gå hit och fylla i samma uppgifter. Om du har tekniska problem med anmälan eller behöver mer information, maila till jamboree17@scouterna.se så återkommer vi så fort vi kan!

Deltagare ska anmäla sig i grupper med minst en myndig ledare. Vi rekommenderar 1-2 vuxna per 4-8 minderåriga. Endast en anmälan ska registreras per förening/scoutkår. Scouter anmäler sig via sin scoutkår.
Anmälan stänger den 31 mars. Grupper anmälda i omgång 1 (före 31/1) får inom kort sin faktura.

Gruppanmälan

Om du ska anmäla en grupp som inte är direktansluten till Scouterna (scoutkårer inom NSF och Equmenia, andra föreningar och grupper) så väljer du ”registrera en grupp som inte är direktansluten till Scouterna”.

Om du ska anmäla en kår som är direktansluten till Scouterna, logga in med ditt Scoutnetkonto nedan. För att kunna anmäla en direktansluten kår behöver du vara medlemsregistrerare eller kårordförande. Om du inte har tillgång till dina inloggningsuppgifter, välj ”glömt lösenordet” nedan och följ anvisningarna.

 • Om du vill anmäla deltagare som ska åka med din grupp, men som inte är medlemmar i kåren: se här
 • Om du inte kan logga in, eller upplever andra problem med din anmälan: se här
Deltagare hel vecka
Som deltagare tar en del av programaktiviteter, träffar nya kompisar, och får sommarens största äventyr. Det finns anpassat program för deltagare i ålder 10-11, 12-14, och 15-18, men det är upp till scoutkåren eller gruppen vem som åker som deltagare. Även yngre deltagare är välkomna. Pris: 3 595 kronor.
Deltagare kortvecka
Kåren kan välja att endast delta 9-12 augusti, eller låta vissa deltagare som så önskar göra det. Pris: 2 495 kronor.
Deltagare prova på-dag
Deltagare kan prova på att delta en enstaka dag i Jamboree17. Pris: 395 kronor.
Ledare
Som ledare ser en till att deltagarna i gruppen har det bra och får det de behöver. Läs mer om antal ledare per grupp. Pris: Samma som för deltagare.
Två ledare kan också dela på en hel vecka – anmäl den ena och skicka ett mail till jamboree17@scouterna.se och ange vem som löser av och när.
Ledare kortvecka
Ledare kan, liksom deltagare, välja att delta endast en del av jamboreeveckan – upp till 5 dagar för den lägre avgiften
2 495 kronor. Ange ”deltagare kortvecka” i anmälan, och skicka ett mail till jamboree17@scouterna.se där ni anger vilka dagar ledaren deltar.
Medföljande barn, 0-10
Yngre barn som följer med kåren utan att delta i programaktiviteter kostar 995 kronor (samma avgift som för funktionärsbarn). Blöjfria barn erbjuds plats i lägrets barnomsorg i mån av plats – funktionärsbarn har förtur. Notera att medföjande barn (ej spädbarn) under 10 år som deltar i det ordinarie dagsprogrammet betalar full deltagaravgift. Spädbarn betalar ingen avgift, men behöver vara registrerad av säkerhetsskäl.

Personuppgiftshantering

För att kunna genomföra Jamboree17 behöver vi behandla personuppgifter om alla deltagare. Enligt lag måste deltagarna godkänna sådan behandling, och vi önskar därför att scoutkåren tillfrågar de som anmäler sig om de samtycker till behandling enligt personuppgiftspolicyn.

Anmälningsblankett

Om du vill ha en blankett att dela ut i kåren, har vi skapat en som du kan skriva ut. Den innehåller fält för all information som ska matas in i anmälningssystemet. Ladda ner blanketten här (utan kontaktuppgifter) eller här (med kontaktuppgifter).

På- och avanmälan och namnbyte

Fram till sista anmälningsdag (31/1 för lägre pris, 31/3 för högre deltagaravgift) är det fritt att anmäla och avanmäla deltagare. När en anmälningsdeadline passeras, faktureras kåren för de deltagare som är anmälda och avanmälningsvillkoren gäller. Fram till 31/1 kan kåren också köpa icke namnsatta deltagarplatser till ordinarie pris. En fullständig anmälan med namn och hälsouppgifter måste göras för dessa platser senast 30/4. Fram till 30/4 kan kåren också byta ut deltagare.

Information som skall anges i gruppanmälan

För att anmäla en scoutkår eller annan grupp till Jamboree17, behöver du ange följande information:

Senast 31/1

Anmäl minst en patrull (4-8 personer) med deltagare och ledare innan 31 januari och var med i utlottning av fina priser!

 • Kårens namn och adress
 • Namn och kontaktuppgifter till en person som är ansvarig för kårens anmälan
 • Namn på deltagare som anmäls till ordinarie pris
 • Allergier och hälsoinformation om samtliga deltagare
 • Antal platser utan namn som kåren önskar köpa

Senast 31/3

 • Namn på samtliga deltagare som skall betala det högre priset

Senast 30/4

 • Namn på samtliga förköpta platser utan namn.
 • Sista dag för att byta ut deltagare

Senare under våren

 • Information om kårens materieltransporter
 • Information om kårens resor
 • Kontaktuppgifter till en representant för kåren som inte åker på Jamboree17, att använda vid krissituationer.

Fakturering och betalning

Grupper/scoutkårer faktureras gemensamt för hela sin anmälan vid ett tillfälle. Det är gruppen som ansvarar för betalning gentemot Scouterna.

För anmälningar som har kommit in innan 31 januari faktureras hela summan i början på februari med 30 dagars betalningstid.

För anmälningar med högre deltagaravgift (sista anmälan 31 mars) faktureras hela summan i början av april med 30 dagars betalningstid.