Stipendium för deltagare

Genom generösa bidrag har nu Scouterna och Jamboree17 möjlighet att bidra till deltagande på sommarens häftigaste läger. Scouterna har möjlighet att dela ut stipendium till deltagare som inte har ekonomisk möjlighet att delta. Stipendiet kan sökas av enskilda personer eller av kårer (deltagande grupper).

Vad omfattar stipendiet?

Stipendiet täcker deltagaravgiften.

Så söker man

 • Både deltagaren själv och den scoutkår eller grupp man åker man kan söka.
 • Scoutkårer/grupper kan maximalt tilldelas 5 stipendium per scoutkår/grupp.
 • Man söker bidraget för en namngiven individ. Man kan söka stipendiet fram till 30/4, detta datum är sista dagen att namnge deltagarna på Jamboree17. Observera att sista dag för anmälan är 31/3.
 • För att söka ett av Scouternas jamboreestipendier måste man fylla i ett onlineformulär. Ansökningsformuläret är ganska långt. Vi råder dig som ska söka att se till att du har all relevant information tillgänglig innan du börjar fylla i ansökan, och att du har gott om tid.

Klicka här för att komma till stipendieansökan

 

Det här är den information du behöver för att söka

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefon
 • Postadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Land
 • Varför vill du åka på Jamboree17?
 • Vad är din huvudsakliga sysselsättning?
  • Beskriv din familjesituation. Till exempel, vem finns i din familj? Vad gör dina olika familjemedlemmar på dagarna?
  • Önskar någon annan i din familj åka till jamboreen?
  • Om andra medlemmar i din familj tänker anmäla sig till jamboreen, beskriv här vilka de är och hur de kommer att finansiera sin medverkan.Grundinformation om kåren/gruppen som du åker med
   • Gruppen namn
   • Tillhör gruppen någon riksorganisation (t ex Scouterna, Scouternas samverkansorganisationer, Idrottsförening – hämta lista från anmälan)
   • Namn, e-postadress och telefonnummer till din ordförande
   • Gruppens medverkan på Jamboree17
    • Vi kommer att delta med x deltagare under 18 år
    • Vi kommer att delta med x ledare
    • X funktionärer tillhörande gruppen kommer att delta
     • Kommer gruppen att att kunna betala för deltagaren om ni inte får det här stipendiet?
     • Hur avser gruppen att finansiera sitt deltagande på Jamboree17?Det är viktigt för oss att vår unge ledare deltar tillsammans med gruppen därför att:Ekonomiska förutsättningar
     • Hur hörde ni om det här stipendiet?

     

    

   

Ladda ner PDF med formulärfrågor