Stipendium för ledare

Genom generösa bidrag har nu Scouterna och Jamboree17 möjlighet att bidra till unga scoutledares deltagande på sommarens häftigaste läger. Bidraget är på 1700 kr och ges till en (1) ledare under 26 år per scoutkår.

Följande villkor gäller:

• Scoutkåren ska vara anmäld till Jamboree17.
• Kårens deltagande är beroende av ledarens deltagande
• Den unga ledaren ska inte ha fyllt 26 år då lägret genomförs
• Det är scoutkåren som ansöker om stipendium från Scouterna

Stipendiet täcker 1700 kr av ledarens deltagaravgift, som annars skulle vara 3295 kr.

Det är scoutkåren som är sökande och man söker bidraget för en namngiven individ.

Scouternas stipendier för att stötta unga ledares medverkan på Jamboree17 ska stödja deltagande av unga ledare från alla delar av det svenska samhället. Vi vill se mångfald bland stipendiaterna, till exempel i form av könsidentitet, etnicitet/hudfärg, funktionalitet, trosuppfattning och sexuell läggning.

Alla som får ett av Scouternas jamboreestipendier ska efteråt lämna in en rapport om sin jamboreeupplevelse. Scouterna kan hjälpa till med rapportmallar och tips om vilken typ av berättelse som kan vara intressant, men den som får stipendiet måste vara beredd att skriva eller prata om sin upplevelse.

Varje scoutkår kan bara söka ett stipendium. Scoutkåren avgör vilken ung ledare man vill söka stipendiet för. Stipendiet erhålls genom att kårens faktura minskas med motsvarande belopp.

Klicka här för att komma till formuläret!